1.អ្នក​ឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី៖ «មិន​ចង់​ឱ្យ​កូន​បាក់​ទឹក​ចិត្ត និង​រៀន​ចាញ់ប្រៀប​គេ គួរ​ឱ្យ​ពួកគេ​ចូល​សាលា​ពី​អាយុ ៣ ឆ្នាំ 2.កម្ពុជា ទទួល​ជំនួយ​បន្ថែម​ពី​អាល្លឺម៉ង់​ជាង ៣០ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​អគ្គិសនី​តាម​ជនបទ 3.កម្ពុជា​គ្រោង​ប្រើ​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ឱ្យ​បាន ៤០ ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំ ២០៥០  ដើម្បី​ជួយ​កាត់បន្ថយ​​ឧស្ម័ន​កាបូន​ឱ្យ​នៅ​កម្រិត​សូន្យ  4.យុវវ័យ​ខ្មែរ​គួរ​ច្នៃ​បណ្តាញ​សង្គម​រក​ចំណូល​និង​អភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ជាជាង​ចំណាយពេល​ឥត​ប្រយោជន៍ 5.ប្រេង​ឡើង​ថ្លៃ​ឥតឈប់ ពលរដ្ឋ​អាមេរិក​ត្រូវ​បង្កើន​ចំណាយ​ខ្ទង់ ៥ ០០០ ដុល្លារ​មួយ​ឆ្នាំ

ចក្ខុវិស័យគួចម៉េងលី


គ្រូពេទ្យនិងឱសថការី ត្រូវច្បាស់លាស់មុនចេញថ្នាំឱ្យអ្នកជំងឺ

គ្រូពេទ្យនិងឱសថការី ត្រូវច្បាស់លាស់មុនចេញថ្នាំឱ្យអ្នកជំងឺ

Image

កុំបំផុសបំផុលយុវជនខ្មែរ ឱ្យដើរជាន់ភ្លើងជាន់ថ្មដើម្បីជោគជ័យ

Image

ទឹកកក ផ្ទុកសុទ្ធតែពពួកមេរោគប៉ះពាល់សុខភាព

Image

ជំងឺអុតស្វាថ្មី ពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន តែកុំស្លន់ស្លោរ

Image

បើបញ្ញវន្ដមិនហ៊ាននិយាយ តើឱ្យអ្នកណាហ៊ាននិយាយ

Image

គ្រូពេទ្យនិងឱសថការី ត្រូវច្បាស់លាស់មុនចេញថ្នាំឱ្យអ្នកជំងឺ

Image

វិចិត្រកររចនារូបសំណាក «ព្រះថោងនាងនាគ» ប្រើពេលជាង ២ ឆ្នាំ ទើបសាងសង់រួចរាល់ទាំងនៅខ្មែរនិងចិន