1.អ្នក​ឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី៖ «មិន​ចង់​ឱ្យ​កូន​បាក់​ទឹក​ចិត្ត និង​រៀន​ចាញ់ប្រៀប​គេ គួរ​ឱ្យ​ពួកគេ​ចូល​សាលា​ពី​អាយុ ៣ ឆ្នាំ 2.កម្ពុជា ទទួល​ជំនួយ​បន្ថែម​ពី​អាល្លឺម៉ង់​ជាង ៣០ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​អគ្គិសនី​តាម​ជនបទ 3.កម្ពុជា​គ្រោង​ប្រើ​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ឱ្យ​បាន ៤០ ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំ ២០៥០  ដើម្បី​ជួយ​កាត់បន្ថយ​​ឧស្ម័ន​កាបូន​ឱ្យ​នៅ​កម្រិត​សូន្យ  4.យុវវ័យ​ខ្មែរ​គួរ​ច្នៃ​បណ្តាញ​សង្គម​រក​ចំណូល​និង​អភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ជាជាង​ចំណាយពេល​ឥត​ប្រយោជន៍ 5.ប្រេង​ឡើង​ថ្លៃ​ឥតឈប់ ពលរដ្ឋ​អាមេរិក​ត្រូវ​បង្កើន​ចំណាយ​ខ្ទង់ ៥ ០០០ ដុល្លារ​មួយ​ឆ្នាំ

កម្មវិធីទូរទស្សន៍​ MJQTV

Image

ជីវិតយើង គឺជាចង្កោមសម្ពាយដែលមានគ្រប់រស់ជាតិ ភាគ២/២

ជីវិតយើង គឺជាចង្កោមសម្ពាយដែលមានគ្រប់រស់ជាតិ ភាគ២/២
Image

ជីវិតយើង គឺជាចង្កោមសម្ពាយដែលមានគ្រប់រស់ជាតិ ភាគ​ ១/២

ជីវិតយើង គឺជាចង្កោមសម្ពាយដែលមានគ្រប់រស់ជាតិ ភាគ២/២
Image

ថ្នាំពេទ្យមិនអាចព្យាបាលគ្រប់ពេលនោះទេ តែការសិក្សាអប់រំអាចជួយយើងបាន | សៀវភៅ ១០៨ ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Image

កុំប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្មតាមបែបផ្តួលរំលំ | សៀវភៅ ១០៨ ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Image

មានសូមកុំទាន់អាលអរ ក្រកុំទាន់អាលភ័យ | សៀវភៅ ១០៨ ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Image

៤ចំណុច ដើម្បីអាជីវកម្មជោគជ័យ ភាគ២/២ | សៀវភៅ ១០៨ ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Image

៤ចំណុច ដើម្បីអាជីវកម្មជោគជ័យ ភាគ១/២ | សៀវភៅ ១០៨ ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Image

ខ្ជះខ្ជាយឱ្យតិច​ ចែករំលែកឱ្យច្រើន | សៀវភៅ ១០៨ ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Image

ការវិនិយោគប្រៀបដូចជាការដាំដើមឈើមួយដើម | សៀវភៅ ១០៨ ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Image

ត្រូវចេះកែលម្អបុគ្គលិកអាក្រក់ឱ្យទៅជាមនុស្សប្រសើរ | សៀវភៅ ១០៨ ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី