1.អ្នក​ឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី៖ «មិន​ចង់​ឱ្យ​កូន​បាក់​ទឹក​ចិត្ត និង​រៀន​ចាញ់ប្រៀប​គេ គួរ​ឱ្យ​ពួកគេ​ចូល​សាលា​ពី​អាយុ ៣ ឆ្នាំ 2.កម្ពុជា ទទួល​ជំនួយ​បន្ថែម​ពី​អាល្លឺម៉ង់​ជាង ៣០ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​អគ្គិសនី​តាម​ជនបទ 3.កម្ពុជា​គ្រោង​ប្រើ​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ឱ្យ​បាន ៤០ ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំ ២០៥០  ដើម្បី​ជួយ​កាត់បន្ថយ​​ឧស្ម័ន​កាបូន​ឱ្យ​នៅ​កម្រិត​សូន្យ  4.យុវវ័យ​ខ្មែរ​គួរ​ច្នៃ​បណ្តាញ​សង្គម​រក​ចំណូល​និង​អភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ជាជាង​ចំណាយពេល​ឥត​ប្រយោជន៍ 5.ប្រេង​ឡើង​ថ្លៃ​ឥតឈប់ ពលរដ្ឋ​អាមេរិក​ត្រូវ​បង្កើន​ចំណាយ​ខ្ទង់ ៥ ០០០ ដុល្លារ​មួយ​ឆ្នាំ

ព័ត៌មានអប់រំ


មជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii និងសាលារៀន AIS ធ្វើពិធីសូត្រមន្តដំឡើងរាសីក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii និងសាលារៀន AIS ធ្វើពិធីសូត្រមន្តដំឡើងរាសីក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី

Image

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii និងសាលារៀន AIS ធ្វើពិធីសូត្រមន្តដំឡើងរាសីក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី

Image

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii និងសាលារៀន AIS បានបោះឈានជំហានថ្មី មួយជំហានទៀតលើទឹកដីខេត្ដតាកែវ

Image

លោកវ៉េង តារា៖ នៅពេលក្លាយខ្លួនជាគ្រូគេ ទើប​ខ្ញុំយល់ច្បាស់​អំពីទឹកចិត្តជាគ្រូបង្រៀន

Image

ហ្គេមល្បងប្រាជ្ញា មានសកម្មភាពពិភាក្សា គឺជាអាទិភាពនៃការរីកចម្រើនសម្រាប់សិស្ស

Image

យុវតីម្នាក់ធ្លាប់គេនិយាយចំអកឡកឡឺយ ពុំចង់រាប់អាន ក្លាយជាយុវតីរឹងម៉ាំ ចូលចិត្តការសិក្សា

Image

វិចិត្រកររចនារូបសំណាក «ព្រះថោងនាងនាគ» ប្រើពេលជាង ២ ឆ្នាំ ទើបសាងសង់រួចរាល់ទាំងនៅខ្មែរនិងចិន