បទយកការណ៍ Jul 20, 2023

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ផ្ដល់ជំនួយសប្បុរសធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខ្វះខាត នៅភូមិអង្គរនាប ឃុំត្រាំកក់ ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ

កាលពី​​ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច បានផ្ដល់ជំនួយសប្បុរសធម៌ជាគ្រឿងឧបភោគបរិគោគ សម្លៀកបំពាក់ និងសម្ភារសិក្សា ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខ្វះខាត​​ដែលរស់នៅភូមិអង្គរនាប ឃុំត្រាំកក់ ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ។​