សង្គម Feb 14, 2023

កម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួច រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខ

image


​ជាមួយនឹង​គ្នា​នេះ​ ​ក្រសួង​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ ​កម្ពុជា​ ​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​ទ្រនុង​សម្ពាធ​ខ្ពស់​ (​ចិន​) ​និង​ខ្យល់​មូសុង​ឦ​សាន្ដ​បក់​ក្នុង​ក​ម្រិ​ត​ខ្សោយ​ ​ដែល​ស្ថានភាព​បែប​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​តំបន់​ទំនាបកណ្តាល​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មាន​ពី​ ​២​១​-​២​៣​ °C ​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មាន​ពី​ ​៣​២​-​៣​៤​ °C។ ​ថ្ងៃ​ទី​១​៥​ ​ខែកុម្ភៈ​ ​អាច​មាន​ភ្លៀង​ក្នុង​ក​ម្រិ​ត​ពី​តិច​ទៅ​មធ្យម​។​ ​បន្ទាប់មក​បរិមាណ​ភ្លៀង​នឹង​ថមថយ​ ​មក​ក្នុង​ក​ម្រិ​ត​ពី​ខ្សោយ​ទៅ​តិចតួច​ ​ដោយអន្លើ​តែប៉ុណ្ណោះ​។​

​ដោយឡែក​តំបន់​ខ្ពង់រាប​ ​មាន​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មាន​ពី​ ​២​០​-​២​២​ °C ​និង​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មាន​ពី​ ​៣​២​-​៣​៤​ °C​ព្រមទាំង​ ​អាច​មាន​ភ្លៀង​តិចតួច​លាយឡំ​នឹង​ខ្យល់បក់​ក្នុង​ល្បឿន​មធ្យម​។​

​ក្រុម​អ្នកព្យាករ​អាកាសធាតុ​ ​បន្ថែម​ថា​ ​តំបន់​មាត់សមុទ្រ​ ​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មាន​ពី​ ​២​០​-​២​២​ °C ​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មាន​ពី​ ​៣​០​-​៣​២​ °C​។​ ​ខណៈ​ថ្ងៃ​ទី​១​៥​ ​ខែកុម្ភៈ​ ​អាច​មាន​ភ្លៀង​ក្នុង​ក​ម្រិ​ត​ពី​តិច​ទៅ​មធ្យម​។​ ​បន្ទាប់មក​បរិមាណ​ភ្លៀង​នឹង​ថមថយ​ ​មក​ក្នុង​ក​ម្រិ​ត​ពី​ខ្សោយ​ទៅ​តិចតួច​ ​ដោយអន្លើ​តែប៉ុណ្ណោះ​៕