សង្គម Feb 16, 2023

តើអ្វីជា IPO ក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ?

image

​លោកស្រី​ ​គឹម​ ​សុផា​នីតា​ ​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការ​ទី​ផ្សារ​ ​នៃ​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា​បាន​ពន្យល់​ប្រាប់​ថា​ ​I​P​O (​initial​ ​public​ ​offering​) ​គឺ​មានន័យ​ជា​ខេមរភាសា​ថា​សំណើ​រ​បោះផ្សាយ​មូលបត្រ​ជាលើកដំបូង​ ​ដែល​ពាក្យ​នេះ​ប្រើ​តែម្ដង​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​មូលបត្រ​ ​ពោល​គឺ​បន្ទាប់ពី​ជំហាន​I​P​O​នេះ​ ​ជោគជ័យ​គឺ​ឈាន​ដល់​ជំហាន​បន្ទាប់​គឺ​ ​P​O (​public​ ​offering​)។

​      លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ឡើង​ ​I​P​O

​លោកស្រី​ ​គឹម​ ​សុផា​នីតា​ ​បាន​ពន្យល់​ថា​ ​«​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ដើម្បី​អាច​បោះផ្សាយ​ (​មូលបត្រ​) ​ជា​សាធារណៈ​បាន​ ​មិនមែន​ជា​ការ​ងាយស្រួល​ប៉ុន្មាន​ទេ​ ​ព្រោះ​ច្បាប់​គាត់​មាន​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ដើម្បី​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ឱ្យ​ធានា​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ហ្នឹង​ (​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​បោះផ្សាយ​មូលបត្រ​) ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​គ្រប់គ្រាន់​ ​ល្អ​គ្រប់គ្រាន់​ដែល​អាច​ប្រមូល​លុយ​ ​ប្រមូល​ទុន​ពី​សាធារណជន​បាន​ ​អ៊ីចឹង​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​គឺ​មាន​ច្រើន​បន្តិច​ ​ដូចជា​លក្ខខណ្ឌ​ទាក់ទង​នឹង​ដើមទុន​ ​លក្ខខណ្ឌ​ទាក់ទង​នឹង​អភិបាល​កិច្ច​សាជីវកម្ម​សំដៅ​ទៅលើ​រចនាសម្ពន្ធ​ក្រុមហ៊ុន​គឺ​ត្រូវ​មាន​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិ​បាល​ដោយឡែក​ ​គណៈកម្មការ​ផ្សេងៗ​ដោយឡែក​ ​គណៈ​គ្រប់គ្រង​អី​ជាដើម​។​ ​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ទៀត​គឺ​តម្រូវ​ទាក់ទង​នឹង​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ត្រូវតែ​ធ្វើ​សវនកម្ម​ដោយ​សវ​នក​រ​ឯករាជ្យ​អី​ជាដើម​។​ ​ទាក់ទង​នឹង​និតិ​វិធី​គឺ​គាត់​ត្រូវ​ជួល​ក្រុម​ការងារ​ដែល​មាន​ដូចជា​ក្រុមហ៊ុន​ ​Under​ ​Writer​ (​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​ទិញ​មូលបត្រ​) ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​មេធាវី​ ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​ផ្នែក​ច្បាប់​អី​ផ្សេងៗ​ហ្នឹង​ដើម្បី​រៀបចំ​និតិ​វិធី​បំពេញ​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ជាមួយ​ទី​ផ្សារ​អី​ជាដើម​។​»

​អ្នកស្រី​បញ្ជាក់​ថា​ ​ក្នុង​ជំហាន​ ​I​P​O ​គឺ​ពិតជា​មាន​ភាព​ស្មុគ​ស្មាញ​ ​ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បានការ​ឯកភាព​យល់ព្រម​ឱ្យ​បោះផ្សាយ​មូលបត្រ​ហើយ​នោះ​គឺ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ច្រើន​ព្រោះ​ចូល​ដល់​ជំហាន​បន្ទាប់​គឺ​ជំហាន​ ​P​O (​public​ ​offering​) ​ដែល​មិន​តម្រូវ​ឱ្យ​បំពេញ​លក្ខខណ្ឌ​ច្រើន​ ​ព្រមទាំង​អាច​បោះផ្សាយ​មូលបត្រ​ ​អាច​ប្រមូល​ទុន​ពី​សាធារណជន​បាន​ច្រើនលើកច្រើនសា​រ​បន្ត​ទៀត​៕