សេដ្ឋកិច្ចជាតិ Jan 31, 2023

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តវិធានការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ និងគាំទ្រការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍

image

​នេះ​បើ​តាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​៣​០​ ​ខែ​មករា​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​៣​៖