បទយកការណ៍ Jun 13, 2023

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជ. គួច ម៉េងលី ចុះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងនាំយកកម្មវិធីគ្លីនិកព្យាបាលចល័ត និងចែកអំណោយ

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ចុះសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងបាននាំយកនូវកម្មវិធីគ្លីនិកព្យាបាលចល័ត វេជ្ជបណ្ឌិត គួច និងចែកអំណោយគ្រឿងឧបភោកបរិភោគដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រ